Usługi stomatologiczne

ImplantyCzym jest implant zębowy?

Implant to specjalny wszczep, który zastępuje korzeń własnego zęba. Implant swoim wyglądem przypomina śrubę o średnicy 3-5 mm i długości 7-21 mm. Implanty zębów wykonuje się z czystego tytanu, ponieważ pierwiastek ten jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm człowieka oraz warunkuje powstanie trwałego połączenia między implantem a kością. Implanty zębowe wszczepiane są w kość żuchwy lub szczęki. Po okresie wgajania (3-6 miesięcy) możliwe jest wykonanie uzupełnienia protetycznego, które imitować będzie naturalne zęby pacjenta. Zależnie od indywidualnych uwarunkowań pacjenta uzupełnieniem na implantach może być korona, most lub proteza ruchoma.

 

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

Leczenie implantologiczne składa się z kilku etapów. Każdorazowo leczenie poprzedza zebranie wywiadu i rutynowe badanie stomatologiczne. Ma to na celu uzyskanie informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób, tak aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zabiegu implantacji. 

 1. Planowanie leczenia: Po badaniu lekarz implantolog przystępuje do planowania zabiegu. W tym celu niezbędne jest badanie radiologiczne w postaci pantomogramu lub tomografii komputerowej, po to aby określić czy ilość kości pozwala na wprowadzenie implantu. Jeśli warunki pozwalają na przeprowadzenie zabiegu, implantolog dobiera optymalną długość i średnicę implantu do danej sytuacji klinicznej. W przypadku rozległych braków zębowych określa również ilość i rozmieszczenie implantów w jamie ustnej.
 2. Część chirurgiczna: Wszczepienie implantu jest całkowicie bezbolesne gdyż wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg, trwający zwykle około 30 minut, polega na przygotowaniu specjalnego łoża w kości, w które wprowadzany jest implant. Na koniec rana jest zaszywana w taki sposób że błona śluzowa przykrywa całkowicie implant. Tak wszczepiony implant, pozostawiamy w kości na okres 3-6 miesięcy po to żeby doszło do osteointegracji, czyli zrośnięcia się implantu z kością.
 3. Część protetyczna: Po upływie ustalonego wcześniej czasu przeznaczonego na osteointegrację (3-6 miesięcy) następuje odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej na czas około 14 dni. Śruba gojąca  ułatwia prawidłowe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu. Po wygojeniu dziąsła można przystępować do wykonania ostatecznej pracy protetycznej, zależnie od sytuacji może to być korona, most lub proteza ruchoma.

 

Jakie są zalety implantów?

Implanty to aktualnie najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, pozwalająca na uzyskanie estetyki i komfortu, jaki zapewnia posiadanie własnych zębów. Implant jest najbardziej zbliżoną do fizjologicznej formą odbudowy brakującego zęba. Najistotniejszą cechą jest sposób przenoszenia sił żucia. W przypadku zęba na implancie siły żucia są przenoszone bezpośrednio na kość, tak jak w przypadku naturalnego zęba. Działanie sił żucia poprzez implant na kość stymuluje procesy jej przebudowy i sprawia, że kość w tym miejscu nie zanika. Kolejną zaletą implantów jest fakt że unikamy szlifowania zębów własnych, co ma miejsce w przypadku zastosowania klasycznych mostów protetycznych.

 

Jakie są przeciwwskazania do implantów?

Niestety każde leczenie, w tym i leczenie implantologiczne, ma swoje ograniczenia. Przeciwskazania do leczenia implantologicznego możemy podzieli
na bezwzględne (takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego) i względne (takie, które podlegają indywidualnej ocenie stopnia ryzyka  w konkretnym przypadku).

Do najważniejszych przeciwwskazań należy:

 • paradontoza i naganna higiena jamy ustnej
 • nieustabilizowana cukrzyca
 • choroba nowotworowa
 • AIDS
 • osteoporoza
 • choroby krwi np. zaburzenia krzepnięcia
 • wiek poniżej 18 lat (niezakończony rozwój kości)
 • ciąża
 • nałogowe palenie tytoniu.
 • niewystarczająca do umieszczenia implantów ilość i jakość kości
 • brak miejsca w zwarciu (między zębami górnymi i dolnymi) na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie
 • nieprawidłowa błona śluzowa w miejscu, gdzie planowany jest implant

 

Dlaczego uzupełnienie brakującego zęba jest tak ważne?

Usunięcie choćby jednego zęba to problem nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Dlatego lukę w uzębieniu trzeba jak najszybciej wypełni.

Brak choćby jednego zęba ma ogromny wpływ na zgryz. Po ekstrakcji pozostałe zęby przesuwają się w kierunku wolnej przestrzeni, przekrzywiają i pochylają. Nieprawidłowo ustawione zęby są bardziej narażone na próchnicę, ulegają nadmiernym przeciążeniom i szybko się niszczą.
Następstwem braków w uzębieniu są też kłopoty z żuciem i rozdrabnianiem pokarmu, co z kolei zaburza pracę przewodu pokarmowego.

Utrata zęba powoduje że następuje stopniowy zanik kości. Proces ten jest najintensywniejszy w pierwszym roku po usunięciu zęba i obejmuje prawie 60% objętości kości. Znaczny zanik kości wpływa negatywnie na rysy twarzy, powodując że osoby takie wyglądają znacznie starzej.

 

Potwierdzenie umiejętności

x

Podziel się opinią!