Polityka prywatności

Uslugi

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Polak S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak, z siedzibą przy ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny, NIP 2220898837, REGON 361131449.
Ze względu na fakt, iż poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.stomatologiapolak.pl przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy są używane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie lub wiadomość innego rodzaju.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane te przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa świadomej zgody, zamieszczonej pod formularzem kontaktowym.
Jeśli nie chcą Państwo, by wasze dane były w ten sposób przetwarzane, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem kontaktowym 512 999 134 w godzinach pracy naszego gabinetu.
Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w tym celu należy skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu 512 999 134 lub pisząc na adres mailowy: kontakt@stomatologiapolak.pl lub korespondencyjny: ul. Pokoju 92/49, 43-143 Lędziny.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przesyłając wiadomość przez formularz kontaktowy wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na przesłany e-mail.

x

Podziel się opinią!