Usługi stomatologiczne

radiologiaDiagnostyka RTG

W naszym gabinecie wiemy, że sukces w leczeniu stomatologicznym zależy od doświadczenia i wiedzy lekarza popartej nowoczesną diagnostyką.

Dlatego oddaliśmy do Państwa dyspozycji nowoczesną pracownię rentgenowską, którą wyposażyliśmy w urządzenia do wykonywania zdjęć zębów techniką radiografii cyfrowej. Tego typu urządzenia dają obraz na ekranie monitora już w kilka sekund po jego wykonaniu.

Dawka promieniowania jest kilkukrotnie mniejsza niż w tradycyjnych analogowych aparatach rentgenowskich, czyniąc to badanie znacznie bezpieczniejszym.

 

Rodzaje wykonywanych zdjęć:

  • Zdjęcie punktowe zęba: jest to niewielkie zdjęcie, obejmujące swoim zasięgiem maksymalnie 2-3 zęby. Ze względu na niewielką dawkę promieniowania, zdjęcie to jest najczęściej wykonywanym badaniem radiologicznym na całym świecie. Taka diagnostyka wykorzystywana jest rutynowo przed ekstrakcją zęba, przed i po leczeniu kanałowym, a także w celu wykrycia próchnicy czy okołowierzchołkowym zmian zapalnych niewidocznych w standardowym badaniu stomatologicznym.
  • Zdjęcie pantomograficzne: jest to duże zdjęcie, które daje nam ogólny obraz wszystkich zębów żuchwy i szczęki, również tych niewidocznych w ustach (zęby zatrzymane), widoczne są również tkanki otaczajace: tkanka kostna, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi, jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym, umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych. Zdjęcie pantomograficzne jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnej diagnozy oraz do zaplanowania sukcesywnego leczenia. Dzięki kompleksowemu obrazowaniu, zdjęcie to jest nieocenione niemalże w każdej dziedzinie leczenia stomatologicznego.
    Niewątpliwą zaletą tego badania jest duży zakres obrazowania przy niewielkiej dawce promieniowania, stąd zalecane jest wykonywanie go przed każdym kompleksowym leczeniem stomatologicznym.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez „Stomatologia POLAK S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak” w Lędzinach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

W „Stomatologia POLAK S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak” w Lędzinach działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej.

W „Stomatologia POLAK S.C. Jacek Polak, Dominika Nowak-Polak” w Lędzinach stosowane jest urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące w Pracowni Rentgenowskiej.

Miejsce, gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, jest oznakowane jako Teren Nadzorowany i chronione jest przed dostępem osób nieuprawnionych. W Pracowni Rentgenowskiej przebywać mogą tylko pracownicy podmiotu leczniczego oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.

 

 

faqNajczęściej zadawane pytania:

Czy promieniowanie rentgenowskie jest bezpieczne?

Promieniowanie rentgenowskie nie jest obojętne dla zdrowia. Dawki stosowane w diagnostyce stomatologicznej są niewielkie i nie powinny powodować działań niepożądanych. Mimo wszystko należy zachować ostrożność i nie stosować metod diagnostyki rentgenowskiej bez potrzeby. W naszym gabinecie stosujemy wyłącznie cyfrowe aparaty rentgenowskie, co pozwala na kilkunastokrotne zmniejszenie dawki promieniowania.

Czy do wykonania zdjęcia potrzebuję skierowania?

Zdjęcie pojedynczego zęba może być wykonane na życzenie pacjenta. Na pozostałe badania, takiejak zdjęcie pantomograficzne, konieczne jest imienne skierowanie wystawione przez lekarza.

Jak długo aktualne jest zdjęcie panoramiczne?

Przyjmuje się że informacje zawarte na zdjęciu pantomograficznym są aktualne przez około 1,5 roku. Oczywiście jest to wartość uśredniona, konieczność wykonania nowego zdjęcia podejmowana jest przez lekarza indywidualnie dla danej sytuacji. Jeśli w jamie ustnej nie nastąpiły żadne istotne zmiany, to lekarz dentysta może uzyskać niezbędne informacje ze starego pantomogramu.

Czy są przeciwskazania do badania radiologicznego?

Promieniowanie rentgenowskie może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Dlatego unika się robienia zdjęć kobiet w ciąży.

x

Podziel się opinią!